שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

W.O.D

6:00-7:00

W.O.D

6:00-7:00

W.O.D

6:00-7:00

W.O.D

6:00-7:00

W.O.D

6:00-7:00

W.O.D

7:00-8:00

W.O.D

7:00-8:00

W.O.D

7:00-8:00

Conditioning

7:00-8:00

W.O.D

7:00-8:00

W.O.D

8:00-9:00

W.O.D

8:00-9:00

Conditioning

8:00-9:00

W.O.D

8:00-9:00

W.O.D

8:00-9:00

W.O.D

8:00-9:00

W.O.D

9:00-10:00

W.O.D

9:00-10:00

W.O.D

9:00-10:00

W.O.D

9:00-10:00

W.O.D

9:00-10:00

W.O.D

9:00-10:00

W.O.D

9:00-10:00

W.O.D

10:00-11:00

Mobility

10:00-10:40

Open Gym

10:00-11:00

Open Gym

10:00-11:00

Open Gym

10:00-11:00

Open Gym

10:00-11:00

Open Gym

10:00-11:00

W.O.D

10:45-11:45

W.O.D

18:30-19:30

Open Gym

12:00-15:00

W.O.D

20:00-21:00

W.O.D

15:00-16:00

W.O.D

16:00-17:00

Open Gym

16:00-17:00

Open Gym

16:00-17:00

Open Gym

16:00-17:00

Open Gym

16:00-17:00

Open Gym

16:00-17:00

W.O.D

17:00-18:00

W.O.D

17:00-18:00

W.O.D

17:00-18:00

W.O.D

17:00-18:00

W.O.D

17:00-18:00

W.O.D

17:00-18:00

Conditioning

18:00-19:00

W.O.D

18:00-19:00

W.O.D

18:00-19:00

Conditioning

18:00-19:00

W.O.D

18:00-19:00

W.O.D

19:00-20:00

Conditioning

19:00-20:00

Weightlifting

19:00-20:00

W.O.D

19:00-20:00

W.O.D

19:00-20:00

Weightlifting

20:00-21:00

Gymastics

20:00-21:00

W.O.D

20:00-21:00

W.O.D

20:00-21:00

W.O.D

20:00-21:00

W.O.D

21:00-22:00

W.O.D

21:00-22:00

Conditioning

21:00-22:00

W.O.D

21:00-22:00

W.O.D

21:00-22:00

logo-footer.png
black-300x150.png
7d927b045e07a835094a115894fc608d.png
art_by_alexdon.png

© 2020 CrossFit Kfar Saba